Tag Archives: Europeserichtlijnen

IenM m.e.r-dag 2015

IenM m.e.r-dag 2015

Op dinsdag 6 oktober vond in Utrecht de tweejaarlijkse IenM m.e.r.-dag plaats. Het thema dit jaar was de relatie tussen ruimte en milieueffectrapportage.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een ander karakter gekregen. Ze verschuiven van grootschalige opgaven naar gebiedsopgaven met meerdere doel­stel­lin­gen, vervangingsopgaven en her­struc­tu­re­rings­vraag­stuk­ken.

Lees verder