Wijzigingsbevoegdheid en de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan.

Op dit blog schrijven wij over het laatste nieuws met betrekking tot de Omgevingswet en andere relevante ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Elke twee weken verschijnt daarom een nieuw deel met onderwerpen die leven in de praktijk van het omgevingsrecht.

De grote verandering in het omgevingsrecht

Om de transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan te regelen is in juli 2018 het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Zoals de naam al aangeeft zorgt deze wet voor een goede invoering van het nieuwe stelsel. Belangrijk bij een goede invoering van een stelselwijziging is het overgangsrecht. Hiermee wordt de juridische status en werking van rechtsfiguren onder het oude stelsel geregeld. Niet elke gemeente heeft straks immers alle bestemmingsplannen omgezet in een omgevingsplan. Gemeenten moeten daarvoor de tijd krijgen en dat is precies wat de Invoeringswet Omgevingswet regelt. Lees verder

Schakeldag en ROMagazine

De Pilot Omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons samen met de gemeente gemaakt heeft, stond wederom in het zonnetje, ditmaal op de Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’ van Rijkswaterstaat en ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Edwin Saathof van de gemeente Staphorst deelde daar zijn ervaringen met een zaal vol geïnteresseerden. Wegens grote belangstelling was zelfs uitgeweken naar een grotere ruimte. Het was sowieso leuk om een keer het verhaal door iemand van de gemeente gepresenteerd te zien worden, maar hij betrok de zaal ook goed door met dilemma’s te werken waarin men moest kiezen. Er was ook een algemene sessie over de ervaringen van de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie. Lees verder

Inspiratie- en werkboek Gezondheid & Ruimte

Gezondheid speelt een grote rol in ons geluk en welbevinden. Sinds kort staat gezondheid ook hoog op de maatschappelijke agenda. Steeds meer gemeenten proberen mensen aan het bewegen te krijgen door de fysieke leefruimte hierop in te richten. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden krijgt hierbij ook aandacht. Vanuit het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ (Platform31 en Pharos) is rondom deze vraagstukken een leerkring gevormd. Bovendien is hiervoor een inspiratie- en werkboek ontwikkeld. Afgelopen vrijdag 18 mei 2018 werd dit boek gelanceerd. Annette van Duivenvoorde van Platform31 en Gerwin Gabry van KuiperCompagnons vroegen als moderators de pilotgemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Zwolle de hemd van het lijf.

Lees verder

Feestelijke overhandiging eerste exemplaar omgevingsvisie Heerlijk Hillegom

Maandag 19 maart vierde de gemeente Hillegom dat de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom; duurzame (proef)tuin van Holland’ is vastgesteld. Gerwin Gabry en Maarten van Vuurde van KuiperCompagnons boden een eerste exemplaar van de omgevingsvisie aan aan wethouders Jeroen Verheijen en Annechien Snuif. Ook overhandigden zij een paneel met de visiekaart met een impressie van de ambities. Wethouder Verheijen sprak lovende woorden richting de gemeentelijk projectleider Sjoukje Eringa en richting KuiperCompagnons voor de ondersteuning. Toen was het tijd om de heerlijke Hillegom-taart te verorberen. Wat is er mooier dan zo de week te beginnen!

Artikel over omgevingsvisie Staphorst in VNG-magazine

staphorst omgevingsvisie vastgesteld

In VNG-magazine 3 staat een mooi artikel over de omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons voor – en gezamenlijk mét – de gemeente Staphorst heeft opgesteld. In dit artikel wordt terecht de nadruk gelegd op het unieke karakter van het samen optrekken van het fysieke en sociale domein en de positieve rol van gezondheid in het verbinden van deze twee domeinen. Het beeld van de boom, dat wij ontwikkeld hebben, verbeeldt dit mooi. Wethouder Jaspers Faijer memoreert ook het adaptieve proces: ‘We zijn letterlijk gaan pionieren met de omgevingsvisie en deden dat al lerend.’ Wij zijn trots dat we de gemeente Staphorst in dit proces hebben kunnen bijstaan.

Omgevingsvisie Hillegom unaniem en met lof vastgesteld!

Op 22 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld. De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In dit verband was het mooi dat ook gelijk het Programma Duurzaamheid werd vastgesteld. Dat de omgevingsvisie zo breed gedragen wordt, is zo vlak voor de verkiezingen extra bijzonder. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is een zeer integrale visie met gebiedsgerichte inspiratie- en afwegingskaders. Voor initiatiefnemers is nu helder hoe zij kunnen bijdragen aan een Heerlijk Hillegom!

Handvatten voor het Omgevingsplan; aanzet Staalkaarten gereed

KuiperCompagnons en consorten maken in opdracht van het ministerie van BZK een staalkaart voor het omgevingsplan voor centrum stedelijk gebied. In het kader daarvan is begin februari eerste aanzet voor de staalkaart opgeleverd.

Op 15 februari is onze staalkaart tijdens een workshop gepresenteerd aan ‘de community’ die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en andere instellingen.

Lees verder

Staphorst voor elkaar

staphorst omgevingsvisie vastgesteld

Samen met de gemeente Staphorst schreven wij de omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’. In deze omgevingsvisie hebben we (ook) sociale aspecten als uitgangspunt voor de ruimtelijke invulling genomen. RUIMTEVOLK sprak in dat kader met Edwin Saathof van de gemeente Staphorst.

De omgevingsvisie Staphorst is op 9 januari 2018 vastgesteld.

Lees het volledige artikel op RUIMTEVOLK