Category Archives: Participatie

Participatie onder de Omgevingswet

Participatie gaat een rol spelen onder de Omgevingswet. De Omgevingswet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Voor gemeenten zijn drie instrumenten relevant inzake participatie. Dit zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Omdat er in de aanloop van de Omgevingswet veel wordt gesproken over participatie is het van belang op een rij te hebben waar de wet iets zegt over participatie. En waar dit staat.

Lees verder

Tweede themamiddag voor gemeenten goed bezocht

themamiddag

Afgelopen dinsdag organiseerde KuiperCompagnons voor de tweede keer een themamiddag voor gemeenten. De opzet was hetzelfde als de vorige bijeenkomst; in een plenair gedeelte werd een korte introductie gegeven op de Omgevingswet, waarna de groep uiteen ging voor twee deelsessies. Dirk van de Rijdt benaderde de Omgevingswet vanuit de gedachte dat alles anders wordt. Gerwin Gabry richtte zich juist op het gegeven dat de Omgevingswet slechts oude wijn in nieuwe zakken zou zijn.

Lees verder

Alles wordt niet anders… toch moeten we nu aan de slag!

gemeentedag

Dat is de uitkomst van de meningspeiling die aan het einde van de Themamiddag Omgevingswet van KuiperCompagnons onder de deelnemers werd gehouden. Een ander opvallend resultaat was dat de meerderheid ervan overtuigd is dat het alleen mogelijk is binnen acht weken een omgevingsvergunning te verlenen als de gemeente beschikt over een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Als grootste voordeel wordt de verwachting gezien dat het eenvoudiger wordt integrale plannen te maken.

Lees verder

Het democratische gat van participatie

democratie (1)

In de gemeente X vraagt de gemeenteraad een groep actieve bewoners om zelf met een plan te komen voor een braakliggend terrein in de wijk. De gemeenteraad zegt toe de uitkomst van de participatie te respecteren. De bewonersgroep gaat aan de slag en komt met een plan voor een speelplaats. De gemeenteraad gaat akkoord en stelt een budget beschikbaar. Bij de uitvoering van het project gaat het mis.  Enkele omwonenden komen er achter dat zij hun parkeerplaats kwijt raken en kloppen aan bij de gemeenteraad. Het blijkt dat zij niet geraadpleegd zijn en dat daardoor sprake is van een parkeerprobleem in de wijk. De gemeenteraad grijpt in en neemt alsnog een eigen afwijkend besluit. De gemeenteraad dicht het democratisch gat.

Lees verder