Boek: Werken met de Omgevingsvisie

Werken met de Omgevingsvisie;
visievorming onder de Omgevingswet

Gerwin Gabry van KuiperCompagnons heeft twee jaar geleden in opdracht van Berghauserpont Publishing het boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie; visievorming in de nieuwe werkelijkheid’ geschreven. Met de komst van de Omgevingswet is het tijd voor een update c.q revisie van dit boek. Begin 2016 is de nieuwe versie – ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ – verschenen, die gekoppeld is aan (het rapport in het kader van) het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gerwin GabryCover 'Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie'

De toekomst lijkt minder voorspelbaar (en maakbaar) dan ooit, terwijl het meer dan ooit nodig is erop voorbereid te zijn. Juist omdat meer van de markt en de bewoners moet komen, dient de overheid goed te weten welke kant het op moet gaan. Elke keer moet daarbij een strategie op maat worden uitgestippeld. Soms moeten initiatieven alleen getoetst worden, maar vaker nog moet er verleid, aangejaagd en gesleurd worden om projecten nog van de grond te krijgen.

De praktijk heeft behoefte aan een visie op de toekomst. Dit boek gaat daarom ook niet zozeer over de structuurvisie of de omgevingsvisie, maar over visievorming in de nieuwe werkelijkheid in het algemeen. Een moderne, integrale structuurvisie is namelijk al ‘Omgevingswet-proof’, omdat deze – anticiperend op de veranderingen – een integrale visie geeft op het hele spectrum van de leefomgeving. Onzekerheid over de Omgevingswet hoeft dan ook geen belemmering te zijn om aan de slag te gaan.

Dit boek biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie, of dit nu een structuurvisie of een omgevingsvisie is. Daarmee is het boek nuttig voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt met structuurvisies of visievorming in het algemeen, bijvoorbeeld beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers.

Auteur: drs. G.B. Gabry
ISBN: 9789491073823

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.