Schakeldag en ROMagazine

De Pilot Omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons samen met de gemeente gemaakt heeft, stond wederom in het zonnetje, ditmaal op de Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’ van Rijkswaterstaat en ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Edwin Saathof van de gemeente Staphorst deelde daar zijn ervaringen met een zaal vol geïnteresseerden. Wegens grote belangstelling was zelfs uitgeweken naar een grotere ruimte. Het was sowieso leuk om een keer het verhaal door iemand van de gemeente gepresenteerd te zien worden, maar hij betrok de zaal ook goed door met dilemma’s te werken waarin men moest kiezen. Er was ook een algemene sessie over de ervaringen van de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie.

In het juninummer van het blad ROMagazine was dit ook onderwerp van een artikel. Ook hier weer volop aandacht voor de pilot Staphorst met een kort interview van Edwin Saathof. In het aprilnummer van ROMagazine was een heel artikel aan de omgevingsvisie Staphorst gewijd (‘Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar’). Zolang nog zo veel gemeenten op zoek zijn naar goede voorbeelden, is het goed om ervaringen met innovatieve projecten te delen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.