Omgevingswet treedt 2021 in werking

De Omgevingswet komt eraan. Dat is geen nieuws. Maar inmiddels is bekend geworden dat de inwerkingtreding is geschoven naar 1 januari 2021. Dat betekent echter niet dat tot die tijd achterover geleund kan worden; de einddatum van de transitie verandert namelijk niet. Deze is en blijft 2029. Steeds meer gemeenten kiezen er dan ook voor om alvast een omgevingsvisie of een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) op te stellen en zo te oefenen met de beginselen van de wet.

De wetgever stimuleert integraal denken.De hedendaagse vraagstukken zoals het verdichten van steden, of juist kwaliteit toevoegen in het buitengebied vragen ook om een integrale benadering vanuit het fysieke en sociale domein. Zo heeft de aanleg en inrichting van infrastructuur invloed op de gezondheid van mensen. De Omgevingswet biedt ook meer ruimte, maar geeft ook de gelegenheid strenger te zijn en omgevingswaarden te stellen.

Uitstel of niet, onze fysieke leefomgeving, in combinatie met de energietransitie vraagt nu al om visie- en planvorming gebaseerd op de gedachten van de Omgevingswet. Met behulp van de Crisis- en herstelwet en de pilots van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu kunnen gemeentes nú al aan de slag met Omgevingswet. Maar ook voor ontwikkelaars die werken aan grote gebiedstransformaties hebben profijt van het nieuwe instrumentarium wat de Omgevingswet biedt.

Kortom, terwijl de wetgeving wacht, wachten de uitdagingen niet! KuiperCompagnons is al vanaf dag één aangehaakt bij deze grootste wetswijziging sinds de Grondwet. We hebben dan ook al veel ervaring opgedaan en gemeenten bijgestaan. We helpen ook u graag om werk te maken van de Omgevingswet!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.