Nieuw boek: Werken in de geest van de Omgevingswet

 

Een compact en helder boek over de Omgevingswet is vers van de pers. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons is er trots op dat hij er aan meegeschreven heeft. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Een unieke coalitie van respectabele specialisten in het omgevingsrecht hebben dit boek geschreven, dat op 1 december 2017 verschijnt.  De enorme impact die de Omgevingswet zal krijgen, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. Van de praktijk, vóór de praktijk. In leesbaar Nederlands. Lees hier meer over de inwerkingtreding.

Gerwin Gabry liet zijn oog vallen op het onderdeel cyclische beleidsvorming en geeft in het boek zijn kijk op de integrale omgevingsvisie. Hij heeft hiervoor onder meer geput uit de Pilots Omgevingsvisie (Ministerie, programma Aan de slag met de Omgevingswet) waarbij hij nauw betrokken was.

Bestel nu het boek, dan heb jij het als eerste in huis: 1 december 2017. Meer informatie, of gratis hoofdstuk 4 lezen? Klik op deze link.

Trees van der Schoot overhandigt het eerste exemplaar aan Edward Stigter, directeur VNG fysieke leefomgeving

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.