Instrument m.e.r. moet meebewegen met Omgevingswet

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam te onderzoeken hoe de omvorming van het haven- en industriegebied tot ook een aantrekkelijk en gezond woongebied het beste gerealiseerd kan worden. De Commissie adviseert verder met een monitorings- en evaluatieprogramma periodiek te controleren in welke mate de daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente. Een integraal informatiesysteem biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, het omvormingsproces bij te sturen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeente Amsterdam – besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons zit in de werkgroep voor Haven-Stad.
Het plan

De gemeente Amsterdam wil een deel van het haven- en industriegebied binnen de Ring A10, de aangrenzende bedrijventerreinen, het gebied rondom station Sloterdijk, het Westerpark en het westelijk deel van de Noordelijke IJ-oever omvormen tot een gemengd stedelijk gebied (‘Haven-Stad’). Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwbehoefte van de gemeente. Voor het deelgebied dat het eerst wordt omgevormd (Sloterdijk – Westerpark en omgeving) worden omgevingsplannen opgesteld. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

Het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw is een complexe opgave. De gemeente wil daarbij een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren en het gebied duurzaam inrichten. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport deze ambities concreet te maken en te onderzoeken hoe ze het beste gerealiseerd kunnen worden. Een goede analyse van de huidige leefomgevingskwaliteit is nodig om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen voor het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw. Daarmee kan beoordeeld worden in welke mate en hoe de leefomgevingskwaliteit verbeterd moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en gezond gemend stedelijk gebied.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.