Handvatten voor het Omgevingsplan; aanzet Staalkaarten gereed

KuiperCompagnons en consorten maken in opdracht van het ministerie van BZK een staalkaart voor het omgevingsplan voor centrum stedelijk gebied. In het kader daarvan is begin februari eerste aanzet voor de staalkaart opgeleverd.

Op 15 februari is onze staalkaart tijdens een workshop gepresenteerd aan ‘de community’ die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en andere instellingen.

De deelnemers aan de workshop waren enthousiast over de aanpak met name waar het gaat om het gebruiken van het OOg, waarbij in één beeld de huidige situatie van een gebied wordt weergegeven en de gewenste toestand en dat op alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Ook het toevoegen van stap 8, evaluatie en monitoring werd als belangrijk pluspunt gezien. Daarmee kan van het (7) stappenplan dat vanuit het ministerie diende als leidraad een cyclisch proces worden gemaakt waarin fouten kunnen worden hersteld en verbeteringen worden aangebracht in een volgende versie van het omgevingsplan.

Stap 8; evaluatie en monitoring

Volgens de community behoeft de handhaafbaarheid van met name open normen nog aandacht. Daarnaast wordt de afstemming met andere staalkaarten nog gemist.

Een tip die in het vervolg nog nader zal worden uitgewerkt is het samenstellen van een beslisboom waarmee de opsteller van een omgevingsplan gestructureerd een keuze kan maken uit de verschillende soorten regels die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.

Het OOg voor de Omgeving

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.