Eindrapportage Pilots omgevingsvisie aangeboden aan de Kamer

eindrapportageMinster M.H. Schultz van Haegen heeft vandaag de Eindrapportage Pilots omgevingsvisie; ‘Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon!’ ter kennisname toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.  Zij heeft verder in haar aanbiedingsbrief aangegeven dat zij de Kamer dit najaar in breder verband zal informeren over de ervaringen met het programma ‘Nu al Eenvoudig Beter’ en welke lessen hieruit getrokken zijn.

Negen pilots

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt al langer aan de Omgevingswet. De BNSP is door het Ministerie geselecteerd om negen pilots voor het nieuwe instrument omgevingsvisie te werven, te begeleiden en een kennisontwikkelings- en leertraject op te zetten rondom die pilots. Doel is leren en inspireren; ervaring opdoen met de omgevingsvisie en deze delen nog voordat de wet in werking treedt! De pilots zijn in het najaar van 2014 gestart. In vijf van de negen pilots heeft KuiperCompagnons een rol als pilots-coach of pilot-expert. Deze pilots zijn hier terug te vinden.

De Eindrapportage ‘Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon! werd eerder dit jaar al door de BNSP aan de minister aangeboden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.