Categorie archief: Geen categorie

Omgevingswet treedt 2021 in werking

De Omgevingswet komt eraan. Dat is geen nieuws. Maar inmiddels is bekend geworden dat de inwerkingtreding is geschoven naar 1 januari 2021. Dat betekent echter niet dat tot die tijd achterover geleund kan worden; de einddatum van de transitie verandert namelijk niet. Deze is en blijft 2029. Steeds meer gemeenten kiezen er dan ook voor om alvast een omgevingsvisie of een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) op te stellen en zo te oefenen met de beginselen van de wet.

Lees verder

Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst gepresenteerd

De gemeente Staphorst loopt graag voorop in het oefenen met de Omgevingswet en is al volop aan de slag met de omgevingsvisie. Dit is een traject waarin in de afgelopen maanden burgers, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens verschillende participatieavonden zijn meegenomen. Afgelopen donderdag werd de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Mede op basis van dit brede participatietraject zijn de kernkwaliteiten en ambities voor de komende jaren vertaald in drie hoofdthema’s die het sociale en fysieke domein verbinden. Daarnaast zijn er acht thematische uitwerkingen die de visie verder invullen.

Lees verder

Ervaring met de Omgevingswet

Al geruime tijd werken wij aan omgevingsplannen en omgevingsvisies. Graag delen wij deze ervaringen met de Omgevingswet met u, omdat wij ervan overtuigd zijn dat die van groot belang zijn in het overbrengen van kennis. Wij kunnen altijd putten uit de praktijk van het daadwerkelijk maken van omgevingsvisies en -plannen. Daarbij is van belang dat wij ons bij het ontwikkelen van producten rondom de Omgevingswet bevinden in de voorhoede en goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

Op onze referentiepagina hebben we de meest actuele ervaringen met de Omgevingswet samengevoegd.

‘De Omgevingswet is als een groot bord spaghetti’

Wie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt, heeft sinds een jaar of 2 geen vaste functie meer. Ook zijn er geen lagen meer binnen de organisatie. Joost van der Wal moest daar flink aan wennen, maar inmiddels is hij helemaal in zijn nopjes met deze nieuwe vorm van werken. Op dit moment is hij ambassadeur van de Omgevingswet. ‘Ik ben nog best wel op zoek naar hoe dit werkt, maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter.’

De ‘nieuwe’ werkwijze van Bodegraven-Reeuwijk werpt zijn vruchten af. In een interview vertelt Joost van der Wal over zijn ervaringen. Wat begon als een “boterham met de Omgevingswet” resulteerde in een halfjaar vol met nieuwe informatie en leersessies. De gemeente heeft zijn kansen en bedreigingen voor het toekomstige omgevingsplan geformuleerd. Daar hikken ze nog wel tegen problemen aan. Er blijft namelijk een hoop onwetendheid. Een omgevingsplan is een nieuw instrument. Ondanks dat er steeds meer voorbeelden zijn, is de gemeente nog niet zo bekend met de regels. Dat is heel anders dan wanneer je een bestemmingsplan schrijft. Daarom nam Joost van der Wal contact op met adviesbureau KuiperCompagnons. Per toeval kwam hij erachter dat zij een soortgelijk omgevingsplan maakten voor de gemeente Lansingerland, vlakbij Rotterdam. Van der Wal nodigde KuiperCompagnons uit op het gemeentehuis, om te vertellen over hun bevindingen.

Lees het hele interview op Aan de slag met de Omgevingswet. Wilt u net als Joost van der Wal ook inspiratie opdoen uit onze ervaringen ? We komen graag bij u langs. Neem voor meer informatie contact met Gerwin Gabry, of een van onze andere adviseurs.

Afschaffing actualiseringsplicht uitgesteld

Actualiseringsplicht uitgesteld

Op 26 januari 2017 is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wil de Minister de actualiseringsplicht uit huidige Wet ruimtelijke ordening schrappen, om gemeenten daarmee ruimte te geven om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Op 30 maart 2017 is het wetsvoorstel door een vaste kamercommissie controversieel verklaard. Op 11 april heeft de Tweede Kamer dit voorstel overgenomen. Dit betekent dat na de formatie van een nieuw kabinet pas een besluit wordt genomen over het afschaffen van de actualiseringsplicht. Tot die tijd zullen gemeenten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar moeten actualiseren om te voorkomen dat geen leges meer kunnen worden ingevorderd.

Omgevingswet

Zoals bekend worden in de toekomst onder de Omgevingswet geen bestemmingsplannen meer vastgesteld, maar zullen gemeenten slechts één omgevingsplan per gemeente vaststellen. In het omgevingsplan worden regels opgenomen die zien op de fysieke leefomgeving, en hebben in zoverre een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. De overgang van bestemmingsplannen (inclusief beheersverordeningen) en lokale verordeningen naar samenhangende omgevingsplannen met alle regels over de fysieke leefomgeving is een aanzienlijke opgave. Het is van belang dat gemeenten hiermee voortvarend aan de slag gaan. Veel gemeenten doen dat al en zijn bijvoorbeeld op grond van de Crisis- en herstelwet aan het experimenteren met de mogelijkheden van het nieuwe stelsel.

 

Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

160629-omgevingsvisie-omgevingsplan

KuiperCompagnons gaat namens de BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) – samen met Rho, Tonnaer en Twan Jütte –  een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. De Pilot is een ‘Zomerimpuls’. Dit betekent dat nog in de zomer het resultaat wordt opgeleverd.

Lees verder

Omgevingswet biedt mogelijk oplossing in dilemma

oplossing

Afgelopen donderdagmiddag 3 maart was de derde (en afsluitende) werksessie ‘Samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken’ in het Informatiecentrum Plaspoelpolder. Ongeveer vijftig tot zeventig ondernemers, eigenaren en bewoners van de Plaspoelpolder hebben in de in totaal drie sessies bijgedragen aan de Toekomstvisie. Er kon ook nu weer op meerdere manieren worden gereageerd op de visie. Bovendien volgt er nog een officieel inspraaktraject. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons leidde de werksessie. Hij gaf in een presentatie aan hoe de informatie en ideeën uit de eerste en tweede sessie vertaald zijn in (het ambtelijk concept van) de Toekomstvisie. Lees verder