Alle berichten van Stefan Klingens

Integraal werken met de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet heel veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld, anders dan bij bijvoorbeeld een omgevingsplan. Vlak voor de zomer kwam het uitgebreide boek ‘Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet’ uit, geschreven door Gerwin Gabry.

Maarten Hoorn, projectleider bij Platform31, schreef een recensie over het lijvige boek. Deze recensie biedt een beknopt overzicht welke onderwerpen de revue passeren in het boek. Een belangrijke vraag is in hoeverre een omgevingsvisie een integraal document moet zijn.

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld!

160728-omgevingsvisie-vastgesteld

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld! De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Wij hebben de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over het betrekken van de verschillende partijen en burgers. Tevens hebben wij bijeenkomsten begeleid met de interne en externe betrokkenen, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie. Op 5 juli jl. is de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

160629-omgevingsvisie-omgevingsplan

KuiperCompagnons gaat namens de BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) – samen met Rho, Tonnaer en Twan Jütte –  een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. De Pilot is een ‘Zomerimpuls’. Dit betekent dat nog in de zomer het resultaat wordt opgeleverd.

Lees verder

Schakeldag 2016: ‘aan de slag met de (Omgevings)wet en regelgeving’

schakeldag

Rijkswaterstaat organiseert eenmaal per jaar de schakeldag. Dit is een platform waar inhoud en praktijk samen komen. Deze editie staat geheel in het teken van de Omgevingswet. Bezoekers van de Schakeldag krijgen niet alleen informatie over de nieuwe wet maar vooral ook over de huidige wet- en regelgeving. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is inschrijven al een paar weken niet meer mogelijk. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons leidt de sessie ‘Aan de slag met de omgevingsvisie’. Hij zal verslag doen van de Pilots Omgevingsvisie en vertellen waarom je idealiter begint met een (omgevings)visie.

Meer informatie over de Schakeldag 2016 is te vinden op de website www.schakeldagen.nl.

Omgevingswet biedt mogelijk oplossing in dilemma

oplossing

Afgelopen donderdagmiddag 3 maart was de derde (en afsluitende) werksessie ‘Samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken’ in het Informatiecentrum Plaspoelpolder. Ongeveer vijftig tot zeventig ondernemers, eigenaren en bewoners van de Plaspoelpolder hebben in de in totaal drie sessies bijgedragen aan de Toekomstvisie. Er kon ook nu weer op meerdere manieren worden gereageerd op de visie. Bovendien volgt er nog een officieel inspraaktraject. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons leidde de werksessie. Hij gaf in een presentatie aan hoe de informatie en ideeën uit de eerste en tweede sessie vertaald zijn in (het ambtelijk concept van) de Toekomstvisie. Lees verder

Tweede themamiddag voor gemeenten goed bezocht

themamiddag

Afgelopen dinsdag organiseerde KuiperCompagnons voor de tweede keer een themamiddag voor gemeenten. De opzet was hetzelfde als de vorige bijeenkomst; in een plenair gedeelte werd een korte introductie gegeven op de Omgevingswet, waarna de groep uiteen ging voor twee deelsessies. Dirk van de Rijdt benaderde de Omgevingswet vanuit de gedachte dat alles anders wordt. Gerwin Gabry richtte zich juist op het gegeven dat de Omgevingswet slechts oude wijn in nieuwe zakken zou zijn.

Lees verder

Digitalisering en de Omgevingswet

151118-Digitalisering

Afgelopen donderdag stond de Provero Bijeenkomst in het teken van de Omgevingswet en het digitaliseringsvraagstuk dat daar bij komt kijken. Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog ver weg lijkt (2018), moet er nu al vaart gemaakt worden om een nieuwe digitale structuur op te zetten, die straks door het Rijk, de provincie, de gemeente en ook de Waterschappen gebruikt zal worden. Dit is een groot verschil met de huidige situatie, waarbij de data nog via verschillende kanalen opgevraagd moet worden. Daarnaast moet er goed nagedacht worden over standaardisatie van de data, variërend van kleurgebruik tot aanpassing van het coördinatenstelsel naar Europese standaarden. Maar ook over het 3D-aspect van de kaarten wordt nagedacht. Bovendien moeten teksten, die nu als pdf aan de plannen zijn gekoppeld, beter doorzoekbaar worden en op maat gesneden zijn voor de eindgebruiker.

Lees verder