All posts by Omgevingswetloket

Pilot omgevingsvisie Staphorst goed op weg

Afgelopen donderdag was de eerste expertmeeting over de omgevingsvisie van de gemeente Staphorst. Staphorst is geselecteerd als een van de twaalf deelnemers van de tweede tranche van Pilots omgevingsvisie, omdat de koppeling van het fysieke en het sociale domein als onderscheidend werd beoordeeld. De projectleiders en auteurs van de ontwerp-omgevingsvisie ‘Staphorst; voor elkaar!’ – van de gemeente Staphorst en adviesbureau KuiperCompagnons – gingen in gesprek met experts van de Provincie Overijssel, GGD Amsterdam, B+O architectuur en de gemeente Nijmegen onder leiding van Sjors de Vries van Ruimtevolk.

Edwin Saathof en Daniëlle Spronk van de gemeente en Gerwin Gabry van KuiperCompagnons presenteerden de ontwerp-omgevingsvisie. Fred Woudenberg van de GGD onderstreepte vervolgens in een presentatie de rol die gezondheid kan spelen bij het maken van een omgevingsvisie. Er was lof voor de opzet en inhoud van de ontwerp-omgevingsvisie. Deze biedt een duidelijk inzicht in de ambities van de gemeente en slaat al behoorlijk goed een brug tussen het sociale en fysieke domein. Dit is vooral omdat ervoor gekozen is om domein-overstijgende thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid en economie (die met het ene been in het sociale en het andere been in het fysieke domein staan) als leidraad voor de visie te gebruiken. In de expertmeeting zijn specifieke kansen benoemd om dit verhaal sterker te maken. Zo zou het goed zijn deze ambities concreter te maken door het afwegingskader uit te breiden en een tabel met maatregelen en projecten op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Afgesproken is dit te doen en in de tweede expertsessie te bezien of dit de koppeling tussen de domeinen in de omgevingsvisie Staphorst ondersteunt.

‘De Omgevingswet is als een groot bord spaghetti’

Wie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt, heeft sinds een jaar of 2 geen vaste functie meer. Ook zijn er geen lagen meer binnen de organisatie. Joost van der Wal moest daar flink aan wennen, maar inmiddels is hij helemaal in zijn nopjes met deze nieuwe vorm van werken. Op dit moment is hij ambassadeur van de Omgevingswet. ‘Ik ben nog best wel op zoek naar hoe dit werkt, maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter.’

De ‘nieuwe’ werkwijze van Bodegraven-Reeuwijk werpt zijn vruchten af. In een interview vertelt Joost van der Wal over zijn ervaringen. Wat begon als een “boterham met de Omgevingswet” resulteerde in een halfjaar vol met nieuwe informatie en leersessies. De gemeente heeft zijn kansen en bedreigingen voor het toekomstige omgevingsplan geformuleerd. Daar hikken ze nog wel tegen problemen aan. Er blijft namelijk een hoop onwetendheid. Een omgevingsplan is een nieuw instrument. Ondanks dat er steeds meer voorbeelden zijn, is de gemeente nog niet zo bekend met de regels. Dat is heel anders dan wanneer je een bestemmingsplan schrijft. Daarom nam Joost van der Wal contact op met adviesbureau KuiperCompagnons. Per toeval kwam hij erachter dat zij een soortgelijk omgevingsplan maakten voor de gemeente Lansingerland, vlakbij Rotterdam. Van der Wal nodigde KuiperCompagnons uit op het gemeentehuis, om te vertellen over hun bevindingen.

Lees het hele interview op Aan de slag met de Omgevingswet. Wilt u net als Joost van der Wal ook inspiratie opdoen uit onze ervaringen ? We komen graag bij u langs. Neem voor meer informatie contact met Gerwin Gabry, of een van onze andere adviseurs.

Vastgoedsector klaar voor inhaalslag!

vastgoedsector

Het congres over de betekenis van de Omgevingswet voor de vastgoedsector – georganiseerd door Vastgoedjournaal en KuiperCompagnons – had afgelopen dinsdag 20 maart veel private partijen naar Amsterdam gelokt. Dagvoorzitter Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD, opende het congres met de prikkelende stelling dat alles beter wordt met de Omgevingswet. Er wordt immers veel aan de markt overgelaten. Ontwikkelende partijen zien dit echter niet als voordeel, zo bleek uit de paneldiscussie: ze zijn bang voor onzekerheid en grote verschillen tussen gemeenten. Dat de markt veel ruimte krijgt betekent ook niet dat de private partijen al goed voorbereid zijn op de wet. Ze hebben nog een inhaalslag te maken. Daarin werd dinsdag een eerste stap gezet: Er waren dan ook veel goede vragen uit de actief participerende zaal. De Omgevingswet leeft echt!

Lees verder

Congres over de Omgevingswet

Congres Omgevingswet

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseert Vastgoedjournaal samen met KuiperCompagnons een congres waar experts van het hoogste niveau u bij praten en praktische adviezen geven.

Werkelijk iedereen in de sector krijgt er straks mee te maken: de Omgevingswet. De nieuwe wet, die 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur bundelt, brengt grote veranderingen met zich mee. Het is daarom belangrijk om de impact ervan niet te onderschatten en nú met voorbereidingen te starten.

Vanaf 2019 komen alle regels samen in één nieuwe wet. Eén wet, één loket, één procedure. Die laatste gaat van 26 naar 8 weken. Eenvoudiger, sneller en goedkoper, dat is de insteek.

Maar pakt het in praktijk ook zo uit? Wat betekent de introductie van de Omgevingswet concreet voor uw business? Waar moet u rekening mee houden? Biedt de wet inderdaad meer ontwikkelruimte? Welke juridische haken en ogen kunt u tegenkomen? De Omgevingswet; paradigmawisseling of business as usual?

De doelgroepen voor dit congres zijn: gemeenten, overheden, ontwikkelaars, aannemers, vastgoedbeleggers, woningcorporaties.
Het congres begint om 12.00 uur in het Novotel Amsterdam, Europaboulevard 10 (vlakbij station RAI)

Wilt u meer informatie of u aanmelden? Klik dan hier.

Invoeringswet Omgevingswet in consultatie

Invoeringswet Omgevingswet

Begin januari is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Deze Invoeringswet Omgevingswet zorgt voor het overgangsrecht en voor het intrekken of wijzigen van andere wetten op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. KuiperCompagnons heeft zich in deze wet verdiept en licht in dit artikel enkele belangrijke en opvallende aspecten uit. In het bijzonder de overgangsfase met betrekking tot omgevingsplannen.

Lees verder

Aan het werk met de omgevingsvisie!

boek-omgevingsvisie

Het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ is vanaf deze week te koop! Auteur Gerwin Gabry van KuiperCompagnons legt uit: ‘Dit boek geeft een praktische handleiding om zelf een omgevingsvisie te maken of om het proces eromheen te begeleiden. In het boek is daartoe een gedegen uitleg van de Omgevingswet opgenomen. Ook de resultaten van de Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie zijn erin verwerkt en interviews met experts op verschillende terreinen (milieu, verkeer, water). Onderwerpen als integraal werken, cultuurverandering, participatie, digitalisering en de relatie met het omgevingsplan zijn uitgebreid behandeld. Het boek, dat een grondige herziening is van het goed verkochte boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgever Berghauserpont, maar ook bij Bruna, ECI, Bol.com en Paagman. Zoals em. prof. ir. Joost Schrijnen in het voorwoord aangeeft: ‘.. ook al is de wet nog maar net klaar, het is zeer relevant om vanuit de kennis in dit handboek aan het werk te gaan’.

Alles wordt niet anders… toch moeten we nu aan de slag!

gemeentedag

Dat is de uitkomst van de meningspeiling die aan het einde van de Themamiddag Omgevingswet van KuiperCompagnons onder de deelnemers werd gehouden. Een ander opvallend resultaat was dat de meerderheid ervan overtuigd is dat het alleen mogelijk is binnen acht weken een omgevingsvergunning te verlenen als de gemeente beschikt over een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Als grootste voordeel wordt de verwachting gezien dat het eenvoudiger wordt integrale plannen te maken.

Lees verder

Eindrapportage Pilots omgevingsvisie aangeboden aan de Kamer

eindrapportageMinster M.H. Schultz van Haegen heeft vandaag de Eindrapportage Pilots omgevingsvisie; ‘Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon!’ ter kennisname toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.  Zij heeft verder in haar aanbiedingsbrief aangegeven dat zij de Kamer dit najaar in breder verband zal informeren over de ervaringen met het programma ‘Nu al Eenvoudig Beter’ en welke lessen hieruit getrokken zijn.

Lees verder

Themamiddag Omgevingswet voor gemeenten

Gemeentedag themamiddag Omgevingswet

Themamiddag omgevingswet op 26 januari 2016 is vol! Heeft u nog wel interesse?

Vanwege grote belangstellling en het beperkte aantal beschikbare plaatsen voor de Themamiddag Omgevingswet op 26 januari 2016, is het niet meer mogelijk u hiervoor aan te melden. Heeft u nog wel interesse? Dan kunt u zich aanmelden voor dinsdag 9 februari 2016. Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij op dinsdag 9 februari 2016 nogmaals de Themamiddag Omgevingswet.

KuiperCompagnons organiseert regelmatig een themamiddag voor gemeenten. De themamiddag op dinsdag 26 januari 2016 is de eerste in een reeks themamiddagen die wij over de Omgevingswet organiseren. De bijeenkomst op 26 januari vormt de inleiding op de Omgevingswet waarbij we ons afvragen wat er allemaal gaat veranderen. En gaat er eigenlijk wel veel veranderen? Door middel van twee themasessies gaan we samen met u op zoek naar het antwoord.

Lees verder