Artikel over omgevingsvisie Staphorst in VNG-magazine

staphorst omgevingsvisie vastgesteld

In VNG-magazine 3 staat een mooi artikel over de omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons voor – en gezamenlijk mét – de gemeente Staphorst heeft opgesteld. In dit artikel wordt terecht de nadruk gelegd op het unieke karakter van het samen optrekken van het fysieke en sociale domein en de positieve rol van gezondheid in het verbinden van deze twee domeinen. Het beeld van de boom, dat wij ontwikkeld hebben, verbeeldt dit mooi. Wethouder Jaspers Faijer memoreert ook het adaptieve proces: ‘We zijn letterlijk gaan pionieren met de omgevingsvisie en deden dat al lerend.’ Wij zijn trots dat we de gemeente Staphorst in dit proces hebben kunnen bijstaan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.