Alles wordt niet anders… toch moeten we nu aan de slag!

gemeentedag

Dat is de uitkomst van de meningspeiling die aan het einde van de Themamiddag Omgevingswet van KuiperCompagnons onder de deelnemers werd gehouden. Een ander opvallend resultaat was dat de meerderheid ervan overtuigd is dat het alleen mogelijk is binnen acht weken een omgevingsvergunning te verlenen als de gemeente beschikt over een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Als grootste voordeel wordt de verwachting gezien dat het eenvoudiger wordt integrale plannen te maken.

Twee sessies
‘Oude wijn in nieuwe zakken’ (links, Gerwin Gabry) of ‘Alles wordt anders’ (rechts, Dirk van de Rijdt)?

Na het welkomstwoord door directeur Gert Dral trapte jurist Michiel Visser af met een toelichting op de Omgevingswet. Daarna waren er twee parallelsessies: Dirk van de Rijdt legde –  onder het motto ‘alles wordt anders’ – uit hoe we moeten ‘omdenken’ met het omgevingsplan, terwijl Gerwin Gabry – onder de noemer ‘oude wijn in nieuwe zakken’ – zijn ervaringen (onder meer uit de Pilots omgevingsvisie) deelde met de zaal. De bijdragen waren echter genuanceerder dan de benamingen doen vermoeden. In de plenaire afsluiting c.q. borrel kon een ieder via de smartphone of tablet stemmen over stellingen, waarbij interessante reacties uit de zaal werden opgehaald.

De mening van het publiek

Al met al was de Themamiddag een groot succes. Vanwege de grote belangstelling organiseert KuiperCompagnons op 9 februari een tweede Themamiddag voor gemeenten. Daarnaast zullen er in de komende maanden meer themamiddagen volgen. Deelnemers hebben aangegeven het meest geïnteresseerd te zijn in de thema’s ‘integraal werken/cultuurverandering’ en ‘hoe maak ik een omgevingsplan?’ Houdt voor de volgende themamiddagen de website www.omgevingswetloket.nl in de gaten, of meld u direct aan voor de Themamiddag voor gemeenten op 9 februari!

One thought on “Alles wordt niet anders… toch moeten we nu aan de slag!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.