Afschaffing actualiseringsplicht uitgesteld

Actualiseringsplicht uitgesteld

Op 26 januari 2017 is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wil de Minister de actualiseringsplicht uit huidige Wet ruimtelijke ordening schrappen, om gemeenten daarmee ruimte te geven om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Op 30 maart 2017 is het wetsvoorstel door een vaste kamercommissie controversieel verklaard. Op 11 april heeft de Tweede Kamer dit voorstel overgenomen. Dit betekent dat na de formatie van een nieuw kabinet pas een besluit wordt genomen over het afschaffen van de actualiseringsplicht. Tot die tijd zullen gemeenten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar moeten actualiseren om te voorkomen dat geen leges meer kunnen worden ingevorderd.

Omgevingswet

Zoals bekend worden in de toekomst onder de Omgevingswet geen bestemmingsplannen meer vastgesteld, maar zullen gemeenten slechts één omgevingsplan per gemeente vaststellen. In het omgevingsplan worden regels opgenomen die zien op de fysieke leefomgeving, en hebben in zoverre een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. De overgang van bestemmingsplannen (inclusief beheersverordeningen) en lokale verordeningen naar samenhangende omgevingsplannen met alle regels over de fysieke leefomgeving is een aanzienlijke opgave. Het is van belang dat gemeenten hiermee voortvarend aan de slag gaan. Veel gemeenten doen dat al en zijn bijvoorbeeld op grond van de Crisis- en herstelwet aan het experimenteren met de mogelijkheden van het nieuwe stelsel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.