Adviseurs

Gerwin Gabryprogrammadirecteur, sociaal geograaf
omgevingswet, draagvlak, participatie, visievorming
LinkedIn Gerwin Gabry contact
René van der Zweerdeprogrammamanager, jurist
omgevingswet, inpassingsplannen, energieinfrastructuur en juridisch advies
LinkedIn Rene van der Zweerde contact
Dirk van de Rijdtjurist
omgevingswet, uitvoering, grondexploitatie, cultuurverandering
LinkedIn Dirk van de Rijdt contact
Maarten van Vuurdelandschapsarchitect
visievorming, participatie, doe-democratie, ruimtelijke kwaliteitsverbetering
LinkedIn Maarten van Vuurde contact
Martijn Niehofstedenbouwkundige
visievorming, verbeeldingskracht, participatie
LinkedIn Martijn Niehof contact
Andor Keurtekenaar
digitalisering, geo-informatie
LinkedIn Andor Keur contact
Mart van Wijngaardeningenieur
omgevingswet, AMvB’s, milieuthema’s
LinkedIn Mart van Wijngaarden contact
Marjan van Capellelandschapsarchitect
visievorming, doe-democratie
contact
Stefan Klingenssociaal geograaf
omgevingswet, visievorming, digitalisering
LinkedIn Stefan Klingens contact