Adviseurs

Gerwin Gabry Gerwin Gabryprogrammadirecteur, sociaal geograaf
omgevingswet, draagvlak, participatie, visievorming
LinkedIn Gerwin Gabry contact
Rene van der Zweerde René van der Zweerdeprogrammamanager, jurist
omgevingswet, inpassingsplannen, energieinfrastructuur en juridisch advies
LinkedIn Rene van der Zweerde contact
Dirk van de Rijdt Dirk van de Rijdtjurist
omgevingswet, uitvoering, grondexploitatie, cultuurverandering
LinkedIn Dirk van de Rijdt contact
Michiel Visser Michiel Visserjurist
omgevingswet, procedures, milieuthema’s, juridische advisering
LinkedIn Michiel Visser contact
Maarten van Vuurde Maarten van Vuurdelandschapsarchitect
visievorming, participatie, doe-democratie, ruimtelijke kwaliteitsverbetering
LinkedIn Maarten van Vuurde contact
Martijn Niehof Martijn Niehofstedenbouwkundige
visievorming, verbeeldingskracht, participatie
LinkedIn Martijn Niehof contact
Andor-Keur Andor Keurtekenaar
digitalisering, geo-informatie
LinkedIn Andor Keur contact
Mart-van-Wijngaarden Mart van Wijngaardeningenieur
omgevingswet, AMvB’s, milieuthema’s
LinkedIn Mart van Wijngaarden contact
Marjan van Capelle Marjan van Capellelandschapsarchitect
visievorming, doe-democratie
contact
Stefan Klingens Stefan Klingenssociaal geograaf
omgevingswet, visievorming, digitalisering
LinkedIn Stefan Klingens contact
Laura Meijer Laura Meijertrainee jurist Omgevingswet
omgevingswet, visievorming, digitalisering
contact