Aanleiding

De Omgevingswet is volgens de regering nodig om twee redenen:

  1. De huidige wetgeving sluit niet meer goed aan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo richten de huidige wettelijke regels zich nog onvoldoende op duurzame ontwikkeling en houden ze onvoldoende rekening met regionale verschillen en de behoefte aan maatwerk in concrete projecten.

  2. De uitvoeringspraktijk worstelt bij projecten met veel verschillende wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels. Het huidige omgevingsrecht is te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Dat het omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten, leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. Initiatiefnemers van activiteiten in de fysieke leefomgeving hebben vaak te maken met meerdere wetten en meerdere bevoegde gezagsinstanties, die een initiatief niet in samenhang beoordelen. Ook komt integraal beleid niet of moeizaam tot stand. Bovendien ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij een dynamiek van groei dankzij duurzame ontwikkeling.

Aanleiding omgevingswet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.