Aan de slag!

Uw vragen, uw visie

Kom met uw eigen vragen en problemen waardoor u de materie direct en effectief kunt toepassen in uw eigen praktijksituatie. Wij kunnen dit spiegelen aan onze meest actuele ervaringen in de ‘frontlinie’ van de Omgevingswet.

Zo begeleiden wij met vier coaches/experts provincies en gemeenten in het Leertraject Pilots omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bovendien werken wij zelf aan Omgevingsvisies en hebben wij daarvoor een vernieuwende methodiek ‘OOg voor de Omgeving’ ontwikkeld, waarmee wij snel tot inzicht in ‘staat’ van de gemeente en bijbehorend beleid kunnen komen. Via deze methodiek kunnen we ook – geheel conform de beleidscyclus uit de Omgevingswet de effectiviteit van beleid monitoren.

Verder is in 2016 het boek ‘Werken met de Omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet‘ verschenen. Dit boek, geschreven door Gerwin Gabry van KuiperCompagnons en uitgegeven door Berghauserpont Publishing, is een actualisatie van het eerder verschenen boek ‘Werken met de structuurvisie en de omgevingsvisie’.

Ook werkt KuiperCompagnons samen in een Kennislab hier bundelen CroonenBuro5, KuiperCompagnons, Rho Adviseurs en Antea Group de krachten rondom de totstandkoming van de Omgevingswet en actuele omgevingsrecht thema’s.

Wij kunnen u snel bijpraten over de Omgevingswet, een op maat gesneden incompany Masterclass geven en/of gelijk met u aan de slag gaan om een Omgevingsvisie of -plan op te stellen. Het is namelijk niet nodig te wachten tot 2021. Vragen die we daarbij oproepen zijn: Hoe ziet de fysieke leefomgeving van uw gemeente er in 2040 uit? Wat zijn de kernkwaliteiten en de identiteiten en hoe kan uw gemeente zich onderscheiden of juist allianties aangaan met haar netwerkomgeving? Gaat integraal werken vanzelf of is een grondige organisatieverandering nodig?

Deze vragen komen niet alleen aan bod in de masterclasses maar ook in onze fictieve gemeente Waardenweer.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.